LuckyTabien Web Site logo.

ทะเบียนสวย หลักร้อย-พัน - ขก 300

ขก 300
79,000
5
เลขทะเบียน ขก 300
หมวดอักษร ขก
หมวดหมู่ทะเบียน ทะเบียนสวย หลักร้อย-พัน
ชนิดป้าย ขาว
ราคา 79,000 บาท
สถานะ ว่าง
รายละเอียด ทะเบียนรถ หมายเลข 300 เลขศาสตร์ หมายเลข 3 ดาวอังคาร เป็นดาวธาตุลม เหมาะกับคคลในเครื่องแบบ ผู้คอยรับคำสั่ง ดาวอังคารเลข ๓ เป็นตัวแทนของอักษร จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ. พระประจำวันอังคารคือพระพุทธรูปปางไสยาสน์


ทะเบียนอื่นๆอักษร ขกทะเบียนอื่นๆเลข 300